Hộc bàn di động Hòa Phát Bình dương, nhiều lựa chọn, dễ phối màu với bàn hiện có Hộc bàn là sản phẩm hỗ trợ cho bàn làm việc. Hộc bàn làm việc có nhiều ngăn kéo hoặc có thể di chuyển linh hoạt phù hợp với nhiều dòng bàn văn phòng
970.000đ
800.000đ
760.000đ
2.140.000đ
1.380.000đ
990.000đ
760.000đ
2.300.000đ
1.090.000đ