tủ văn phòng Hòa phát bình dương là dòng tủ đựng hồ sơ, tài liệu chuyên nghiệp, sản xuất từ chất liệu gỗ. Các mẫu tủ tài liệu văn phòng đa dạng, độ bền và tính thẩm mỹ
3.080.000đ
3.130.000đ
1.820.000đ
3.570.000đ
6.130.000đ
1.520.000đ
3.240.000đ
2.400.000đ
1.050.000đ
2.250.000đ
3.230.000đ
4.010.000đ
2.370.000đ
3.120.000đ
7.520.000đ
1.600.000đ
1.130.000đ
6.230.000đ
4.870.000đ
Liên hệ
1.230.000đ
10.100.000đ